Fiber på västra Orust ekonomisk förening

Geografiskt verksamhetsområde

Föreningens geografiska verksamhetsområde är

Stocken (utom Slätterna)/Tönsäng/Bjönni/Lavön-området.

Föreningens verksamhetsområde är inom den röda markeringen på kartan nedan.

Observera att den ”gräns” som är inritade på kartan bara är ett förslag. Det är viktigare att bli medlem i ”någon” fiberförening än att bli medlem i ”rätt” fiberförening. Gränserna kommer att förändras utifrån var det blir billigast när det är dags för projektering.

Aktuellt

Antal medlemmar

Idag är ca 70 fastigheter medlemmar i fiberföreningen.

 

Se karta över området och vilka som är medlemmar genom att klicka här!