Fiber på västra Orust ekonomisk förening

Styrelse & mötesprotokoll

Styrelse

Styrelseledamöter

Peter Adolfsson, ordförande

Maria Gustafsson, sekreterare

Vakans, kassör

 

Styrelsesuppleanter

Ola Frithiofsson

Anna Rendahl

Mötesprotokoll

Kommer inom kort!

Aktuellt

Nästa styrelsemöte

xx september.