Fiber på västra Orust ekonomisk förening

Varför fiberoptisk lösning?

Alternativen

För oss på landet finns det tre alternativ när det gäller bredband; ADSL, Mobilt internet och Fiber.

ADSL är en kompromiss där man enkelt får en långsammare anslutning via telefonlinjen. I vårt område kan man max få 7-8 Mb/s.

Mobilt internet ger en flyttbar uppkoppling via radio, där man delar kapaciteten med andra.

Fiber ger en direktanslutning till internet med i princip obegränsad kapacitet, och är den mest framtidssäkra lösningen.

 

Det är inte enkelt att välja rätt bredband. Du behöver ta hänsyn till hastighet, stabilitet och om anslutningen ska vara fast eller flyttbar. Vill du ha en framtidssäker lösning är det fiber i hemmet som gäller – det är det enda som ger både hastighet och stabilitet.

 

Hastigheten mäter man oftast i megabit per sekund (Mb/s), dvs hur mycket information som kan överföras per sekund. Fler Mb/s = snabbare överföring. Man anger oftast nedladdningshastigheten, men uppladdningshastigheten är också viktig. Regeringens målsättning är att 90% av svenskarna ska ha bredband på 100 Mb/s år 2015.

 

Stabiliteten handlar om att uppkopplingen alltid fungerar. I vanliga abonnemang får vi räkna med korta avbrott – men vissa tekniker är känsligare för störningar än andra. I takt med att vi får fler användningar av internet hemma blir stabilitet och bra förbindelse i båda riktningarna allt viktigare. I vissa fall kan det vara helt avgörande, till exempel för trygghetslarm.

 

ADSL/VDSL

Internet via din befintliga telefonkoppartråd. Operatören har utrustning i telefonstationen, du har ett modem.

Fördelar: Billigt och enkelt att installera. Låg startkostnad. Ständigt ansluten.

Nackdelar: Hastigheten och stabiliteten beror på avstånd till telestationen, och ledningskvalitet. Klarar normal inte hastigheter över 24Mb, och kommer inte att kunna uppgraderas till 100 Mb. Låg uppladdningshastighet. Telia/Skanova planerar inte att behålla telefonnätet över koppar på lång sikt.

 

Mobilt bredband/3G/4G/(5G)

Internet via mobilteknik, dvs radiokommunikation.

Fördelar: Flyttbar, trådlös. Låg startkostnad, enkel installation. Kan komma att nå upp till 100Mb/s i framtiden.

Nackdelar: Beroende av fysiska förhållanden, känsligt för störningar. Hastigheten och stabiliteten beror på avstånd till masten och fysiska hinder. Hastigheten delas med andra som använder samma mast, vilket betyder att det t ex kan fungera bra på förmiddagen när många är på jobbet, och dåligt på kvällen. Når med dagens teknik inte upp till 100Mb/s. Lägre uppladdningshastighet.

 

Fiber

Bredband via fiberoptisk kabel. Signalen skickas som ljusimpulser i en kabel med kärna av mycket rent glas eller plast. Kabeln grävs ner från en kopplingspunkt till ditt hus, där du får ett uttag att koppla in din dator eller din router.

Fördelar: Mycket hög maxhastighet, i princip obegränsad (Idag fritt val 10–1000Mb/s). Själva internet är byggt med fiberteknik: du blir direktansluten. Stabilt, okänsligt för störningar. Kan användas för TV (även i HD), telefoni, med mera. Höjer värdet på ditt hus.

Nackdelar: Hög anslutningskostnad, eftersom en ny kabel måste dras fram (kostnaden är jämförbar med en ny elanslutning). Investeringen är bunden till huset.

 

 

 

Bli medlem nu !

 

  • Ett snabbt ökande antal medlemmar innebär en start av en projektering inom kort och fastställande av slutlig kostnad mm
  • Medlemskap nu ökar därför sannolikheten att din fastighet kan få fiberanslutning.
  • Den som är med från början får ta del av statsbidraget.
  • Om man ansluter sig senare får man stå för hela kostnaden själv.
  • För att projektet skall kunna genomföras behöver vi fler medlemmar. Att avvakta för att se hur det hela utvecklas är inget som kommer att driva projektet framåt. Det kan i värsta fall leda till att projektet inte kan genomföras trots att det finns intresse.

 

Frågor & Svar

 

 

Läs gärna Frågor & Svar på Myckleby Fiberförenings hemsida!

Jämförelse

Jämförelse vanliga internet-abonnemang

 

Telefonmodem: 0,04 Mb/s ner, 0,02 upp

 

Mobilt bredband 3G: 0,5–10 Mb/s ner, 0,5–2 Mb/s upp.

 

Mobilt bredband 4G: 10-40 Mb/s ner, 5–10 Mb/s upp.

 

ADSL: 1–20 Mb/s ner, 0,5–2 Mb/s upp

 

Fiber: 10–1000 Mb/s i båda riktningarna (beroende på abonnemang, inte teknik).